Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
τον χαρακτηρίζει λεξιπενία
  • απόδοση: εκφράζεται με πτωχό λεξιλόγιο
  • θεματολογία: ‘ Έναρθρος Λόγος ’