Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κλιμακηδόν
  • απόδοση: βαθμηδόν / κατά τρόπον κλιμακωτό
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Επιρρημάτων ’