Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ικανότατος εις την κλεπτική
  • απόδοση: στην τέχνη του κλέπτειν
  • θεματολογία: ‘ Πολυτυπία Χαρακτήρων & Ψυχισμών ’