Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ρέπει στην κινδυνοφιλία
  • απόδοση: εκδηλώνει τάση εκθέσεως σε τολμηρές πράξεις
  • θεματολογία: ‘ Πολυτυπία Χαρακτήρων & Ψυχισμών ’