Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
υπάκουσε
  • απόδοση: συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις ή τις επιθυμίες άλλων
  • ρήμα: υπακούω
  • θεματολογία: ‘ Εκφραζόμενοι Μονολεκτικώς ’