Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
εξέφρασε την αηδία της
  • απόδοση: εκδήλωσε αισθήματα αηδίας
  • θεματολογία: ‘ Περί Κυρίαρχων Αισθήσεων & Αισθημάτων ’