Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
πολιτική εξουσία
  • απόδοση: η επιβολή υπακοής εις τρίτους εκ μέρους του πολιτικού προσωπικού
  • θεματολογία: ‘ Περί Πολιτικής & Πολιτικών ’