Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
τελεί υπό πτώχευση
  • απόδοση: βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις κατά τρόπον επίσημο από δικαστική αρχή
  • θεματολογία: ‘ Οικονομία - Επιχειρείν - Περιουσιακά ’