Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κρυοπάγημα
  • απόδοση: η νέκρωση των κάτω άκρων ανθρώπου από υπερβολικό ψύχος
  • σχόλιο: το κρυοπάγημα του κρυοπαγήματος
  • γένη: το
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ουσιαστικών - Επιθέτων - Μετοχών ’