Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
η ζωή του απειλήθηκε από κρυοπάγημα
  • απόδοση: η νέκρωση των κάτω άκρων ανθρώπου από υπερβολικό ψύχος
  • θεματολογία: ‘ Κατάσταση & Λειτουργία Σώματος & Ψυχής ’