Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
παρά το νεαρόν της ηλικίας τον χαρακτηρίζει κρυαισθησία
  • απόδοση: παθολογική ευαισθησία στο ψύχος
  • θεματολογία: ‘ Κατάσταση & Λειτουργία Σώματος & Ψυχής ’