Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
φροντίζει με τρυφερότητα ένα κρόνιππο
  • απόδοση: ένα γερασμένο άλογο
  • θεματολογία: ‘ Περί Κυρίαρχων Αισθήσεων & Αισθημάτων ’