Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
αρέσκεται στην κρημνοβασία
  • απόδοση: να αναρριχάται σε βραχώδεις τόπους
  • θεματολογία: ‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’