Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατευτελίζω
  • απόδοση: κάμνω κάτι εντελώς ευτελές / εξευτελίζω
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

τον κατευτέλισε δημοσίως χωρίς ουδεμία αναστολή