Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατόρθωμα
  • απόδοση: αυτό που επιτεύχθηκε με μόχθο / το ανδραγάθημα / άθλος / η επίμεμπτος πράξη με ειρωνική διάθεση
  • γένη: το
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ουσιαστικών - Επιθέτων - Μετοχών ’