Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατολισθαίνω
  • απόδοση: ολισθαίνω προς τα κάτω / περιπίπτω / καταντώ
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

από του διαζυγίου του & μετά διαρκώς κατολισθαίνει ψυχικά