Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατοκνώ
  • απόδοση: αποφεύγω να ενεργήσω λόγω οκνηρίας ατολμίας ή φόβου / αισθάνομαι δειλία
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

ο χαρακτήρας του τον οδηγεί να κατοκνεί σε δύσκολες περιστάσεις