Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
καχεκτώ
  • απόδοση: είμαι καχεκτικός
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

κατέληξε να καχεκτεί από την έλλειψη φροντίδας