Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κενόφρων
  • απόδοση: ματαιόφρων / ο πλήρης μηδαμινότητος
  • γένη: -ων -ων -ον
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ουσιαστικών - Επιθέτων - Μετοχών ’