Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
το δένδρο υπέκυψε από κρυμοπαγία
  • απόδοση: νεκρώθηκε από το ψύχος
  • θεματολογία: ‘ Φύση Περιβάλλουσα ’