Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
εχάρην δια την γνωριμία σας
  • απόδοση: χάρηκα
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’