Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατεύχομαι
  • απόδοση: εύχομαι ενθέρμως / ικετεύω / εκφέρω κατάρα / καυχώμαι
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

κατευχήθηκε την ψυχική καταρράκωση & τον οικονομικό εκπεσμό του