Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατεπερωτώ
  • απόδοση: ερωτώ συχνά για κάτι
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

κατεπερώτησε για εκατοστή φορά σχετικά με την συμπεριφορά της συζύγου του