Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατελπίζω
  • απόδοση: αναμένω κάτι μετά πεποιθήσεως / διατηρώ μεγάλες ελπίδες
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

κατελπίζει σε σημαντική βαθμολογική πρόοδο της σπουδάζουσας κόρης του