Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κάτομβρος
  • απόδοση: ο καταμουσκεμένος από βροχή
  • γένη: -ος -ος -ο
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ουσιαστικών - Επιθέτων - Μετοχών ’