Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατηχώ
  • απόδοση: διδάσκω δια ζώσης / διδάσκω τα δόγματα του χριστιανισμού / συμβουλεύω νουθετώ / πληροφορώ / μυώ άτομο σε μυστική οργάνωση
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

τον κατήχησε σε αντιστασιακή οργάνωση επί κατοχής