Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κεραμεύω
  • απόδοση: εργάζομαι στην παραγωγή πήλινων αντικειμένων
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

κεραμεύει αντίγραφα αρχαϊκών αγαλμάτων από πηλό