Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Βιβλιογραφία
Εκφράζουμε ευχαριστίες, προς τα εξαίρετα Λεξικά της Ελληνικής, που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του Λεξικού Ελληνικών.

Σκαρλάτου Βυζάντιου, Λεξικόν Της Ελληνικής Γλώσσης, Εν Αθήναις 1883

Πρωίας, Λεξικόν Της Ελληνικής Γλώσσης, 1933, τόμοι 2

Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικόν Της Ελληνικής Γλώσσης, 1933, τόμοι 9 
Δ. Δημητράκου, Νέον Ορθογραφικόν & Ερμηνευτικόν Λεξικόν, 1964, Έκδ. Β΄

Ι. Σταματάκου, Λεξικόν Της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, 1971, τόμοι 4, Φοίνιξ
Ι. Σταματάκου, Λεξικόν Της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, 1972, Φοίνιξ

Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Λεξικό Της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 2001, 2η ανατύπωση

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό Της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2002, 2η έκδοση
Βιβλιογραφία
Θερμές ευχαριστίες, για την άντληση λημμάτων ή παρατιθέμενων παραδειγμάτων, προς τις έγκριτες Αθηναϊκές εφημερίδες:

ΕΣΤΙΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΟ ΒΗΜΑ