Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Οδηγίες - Συμβολισμοί

Δια την καλύτερη προσέγγιση των λημμάτων, ακολουθούν οι απαραίτητες ερμηνείες συμβόλων & διευκρινίσεις.

1.  απόδοση:   η προσφερόμενη απόδοση του λήμματος

2.  αντίθετο:   αντίθετη λέξη από αυτή του λήμματος
 
3.  συγγενές:   συνώνυμο, συγγενούς εννοίας, συσχετιζόμενο

4.  λαθεμένο:   εσφαλμένη χρήση
     σχόλιο:   όπου αυτό απαιτείται

5.  ρίζα:   προέλευση του λήμματος

6.  γένη:   ουσιαστικών - επιθέτων - μετοχών
     ρήμα:   από το οποίο προέρχεται το λήμμα

7.  θεματολογία:   στην οποία ενσωματώθηκε το λήμμα

Το σύμβολο / διαχωρίζει το πλήθος παράλληλων εννοιών, στο αυτό λήμμα.
Το σύμβολο > χρησιμοποιείται σε παράλληλη παρουσίαση λέξεων επί του αυτού παραδείγματος
Το σύμβολο  παραπέμπει στην απόδοση παρατιθέμενου παραδείγματος
Τα εντός παρατιθέμενων παραδειγμάτων ερυθρά λάμδα λ παραπέμπουν, προς αποφυγήν επαναλήψεως, στον τίτλο του λήμματος.

Τα εντός παρατιθέμενων παραδειγμάστων τονισμένα πλαγίως, επισημαίνουν αυτοτελείς φράσεις ή περιπτώσεις συζευγμένων λέξεων, όπως:


προσέφερε τα έξοδα διαβίωσης του κατά πολύ νεώτερου ομομήτριου αδελφού του έχοντος από το νεαρόν της ηλικίας προβληματική υγεία


 
Οδηγίες - Συμβολισμοί

Στο Λεξικό Ελληνικών, αναφέρονται επιλεγμένες λέξεις & πλήθος φράσεων, προερχόμενων από αυτές. Λέξεις, όπως ποδήλατο, πιθανόν να μην ανασύρετε, αντ΄ αυτής όμως, θα προκύψει το λήμμα υβριδικό ποδήλατο, ως περίπτωση νεοφανών συζευγμένων λέξεων.

Το παρόν λεξικό χωρίζεται σε 2 μέρη, συγκροτούμενο δε από 47 θεματικές ενότητες.
Το 1ο μέρος καλείται  Λ έ ξ ε ω ν  αποτελούμενο από 4 θεματικές ενότητες, στις οποίες παρουσιάζονται ουσιαστικά, επίθετα, μετοχές, ρήματα & επιρρήματα.
Το 2ο μέρος καλείται  Φ ρ ά σ ε ω ν  αποτελούμενο από 43 θεματικές ενότητες, στις οποίες αναφέρονται φράσεις προτεινόμενες για χρήση ή κατανόηση, ομαδοποιημένες εννοιολογικά, καθιερωμένες ή παλαιικές & πληθώρα άλλων.

Το Λεξικό Ελληνικών ακολουθεί μεικτή γλώσσα, υιοθετώντας λεξιλόγιο & κανόνες της Δημοτικής ή της Καθαρευούσης, άπασαι γεννήματα της λαμπροτάτης Ελληνικής.